“บล.พาย” ยัน! สินทรัพย์ลูกค้าปลอดภัย-ไม่กระทบกรณี MORE

HoonSmart.com>> บล.พาย ออกโรงยัน! สินทรัพย์ลูกค้าปลอดภัย 100% ไม่กระทบกรณี MORE ชี้แยกบัญชีลูกค้า-บริษัทฯ ชัดเจน ย้ำความมั่นใจนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์พาย ชี้แจงว่า ความปลอดภัยในสินทรัพย์ของลูกค้าถือเป็น นโยบายหลัก ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และ แยกบัญชีชัดเจนระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ตามมาตรฐานระดับสูง และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดโดยเข้มงวด

จากประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมหลักทรัพย์มากว่า 40 ปี บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านลูกค้า และนักลงทุนทุกท่านทราบว่า

– สินทรัพย์ทั้งหมดของท่านปลอดภัย 100% ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ
– บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรฐานระดับสูงในการแยกบัญชีทรัพย์สิน ของลูกค้าจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัทฯ
– บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีหุ้น MORE ตามที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งข่าวไปแล้วนั้น
– ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได้ตามปกติ