EKH ส่งซิก Q4 ธุรกิจ Health Care สดใส-ศูนย์ IVF ฟื้น-รพ.คูนหนุน

HoonSmart.com>> “เอกชัยการแพทย์” ประเมินภาพรวมธุรกิจไตรมาส 4/65 คาดผู้รับบริการ IPD และ OPD เพิ่มขึ้น รับเปลี่ยนฤดูกาล หนุนผลงานเติบโต ทั้งรับอานิสงส์ศูนย์ IVF เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ บริการทางการแพทย์ทั่วไปคึกคักและได้โรงพยาบาลคูนช่วยหนุน

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565 เชื่อว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเปลี่ยนฤดูกาลทำให้จำนวนผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกลับเข้ามาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ของลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้การเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและมีแผนที่จะขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

“แม้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของกลุ่มบริษัทฯ จะลดลงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าไตรมาส 4 จะเห็นสัญญาณการเติบโตอย่างโดดเด่น ทั้งจากการระบาดของโควิด-19 และผู้ป่วยทั่วไป ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางและการเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น ทำให้ EKH มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้น จากปัจจัยบวกต่าง ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้รายได้และกำไรในช่วงที่เหลือของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” นายแพทย์อำนาจ กล่าว

อนึ่งสำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 76.04 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมเท่ากับ 296.59 ล้านบาท