FORTH คว้างาน “กฟภ.” ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย มูลค่า 465 ลบ.

HoonSmart.com>> “ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น” เซ็นสัญญา กฟภ.ซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และ DWDM เพื่อขยาย Bandwidth เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network มูลค่า 465 ล้านบาท

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router (MPLS Router) และอุปกรณ์ DWDM เพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีมูลค่าโครงการ 464,797,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 400 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา