ตลาด SP หุ้น MORE ถึง 18 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) สั่งขึ้นเครื่องหมาย  SP หุ้น MORE (มอร์ รีเทิร์น) ตั้งแต่วันที่ 15-18 พ.ย.นี้ คาดตลาดส่งรายการซื้อขายผิดปกติ ถึงมือปปง. เร็ว ๆ นี้ 

เนื่องจากตลาดพบว่า วันที่ 10 พ.ย. หุ้น MORE ซื้อขายผิดปกติ ไปจากช่วงก่อนหน้า ต่อมาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ MORE ของธุรกรรมที่ได้มีการซื้อขายในวันดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565

แม้ว่าสำนักหักบัญชีจะได้รับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิกทุกรายที่มีภาระผูกพันตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวครบถ้วน แต่ในส่วนของบริษัทสมาชิกบางรายได้พบการผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญจากผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ MORE ที่ผิดปกติดังกล่าว

ด้วยเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องสงสัย และได้รับคำแนะนำว่า การหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราว จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงของธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่มีการซื้อขายอย่างผิดปกติ

อีกทั้ง การเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนของข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ MORE จะทำให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพออาจเกิดความเสียหายจากการซื้อขายได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565

แหล่งข่าวโบรกเกอร์ กล่าวว่า คาดตลาดหลักทรัพย์ จะส่งรายการซื้อขายผิดปกติ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ซื้อ-ผู้ขาย ให้กับสำนักงานปปง. เร็ว ๆ นี้ หรือกลางสัปดาห์นี้