บล.ดาโอชะลอส่งมอบค่าขายหุ้น MORE บางรายการ ตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ

HoonSmart.com>> บล.ดาโอ เผยหารือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายที่ผิดปกติหุ้น MORE เหตุต้องชะลอส่งมอบค่าขายหุ้น MORE บางรายการ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)หรือ DAOL SEC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปว่าให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE และชะลอการส่งมอบค่าขายหุ้น MORE บางรายการ

ทาง บล. ดาโอ จึงขอเรียนแจ้งว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบจนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งจะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ลูกค้า บล. ดาโอ ยังสามารถใช้บริการ และทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

หากลูกค้า หรือนักลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ บล. ดาโอ ผ่านทางช่องทางการติดต่อทางการของบริษัท ได้แก่ DAOL Contact Center 0 2351 1800 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น.-18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ contactcenter@daol.co.th หรือเว็บไซต์บริษัท www.daol.co.th หรือเพจ Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/daol.th