บล.ดาโอยันไม่กระทบกรณีหุ้น MORE ชูฐานเงินทุนแกร่งสภาพคล่องสูง

HoonSmart.com>> บล.ดาโอ ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบกรณี หุ้น MORE โชว์ฐานเงินทุนแกร่ง เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่า 1,000 ล้านบาท NCR มากกว่า 40% สูงกว่าเกณฑ์กำหนด เพียงพอในการประกอบธุรกิจ

นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) หรือ DAOL SEC เปิดเผยว่า ตามที่ในช่วงวันที่ 10-13 พ.ย.2565 สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวเรื่องมีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อผิดปกติของหุ้น MORE จากหลายโบรกเกอร์ และในวันที่ 14 พ.ย. นี้ จะครบกำหนดการชำระเงินค่าหุ้น ซึ่งหากนักลงทุนไม่ชำระค่าหุ้นภาระการจ่ายทั้งหมด จะตกอยู่กับโบรกเกอร์ที่ต้องเป็นผู้จ่ายเงินแทนให้นั้น

บล.ดาโอ ขอชี้แจงว่า การส่งคำสั่งซื้อหุ้นตัวเดียวจากหลายโบรกเกอร์ในมูลค่าที่สูงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติ และไม่เคยเกิดขึ้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้น จึงเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัย และทางบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบ และหารือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในวันที่ 14 พ.ย.2565 ทาง บล.ดาโอ ได้ทำการชำระค่าหุ้นกับสำนักหักบัญชี (TCH) เรียบร้อย ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด โดย บล.ดาโอ ขอยืนยันว่าบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมี NCR หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ มากเพียงพอในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ บล.ดาโอ เป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ถือหุ้นโดย บริษัท DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีเงินทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท และปัจจุบัน บล.ดาโอ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital- NC) กว่า 1,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio- NCR) มากกว่า 40% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ระดับ 25 ล้านบาท และ 7% ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ให้กับ คู่ค้า หรือเจ้าหนี้ของบริษัทได้

สำหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องการดูแลบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า และบัญชีของบริษัท นั้น บล.ดาโอ มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มี Segregated Account คือ บัญชีที่แยกทรัพย์สินของผู้ลงทุนออกจากทรัพย์สินของบริษัท ทำให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ และลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ

ทั้งนี้ หากลูกค้า หรือนักลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ บล. ดาโอ ผ่านทางช่องทางการติดต่อทางการของบริษัท ได้แก่ DAOL Contact Center 0 2351 1800 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ [email protected] หรือเว็บไซต์บริษัท www.daol.co.th หรือเพจ Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/daol.th