บล.โกลเบล็กเสริมทัพ ตั้ง “ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ” นั่งแท่น Co-CEO

HoonSmart.com>> “บล.โกลเบล็ก” ปรับโครงสร้างการบริหารสู่โครงสร้างแบบใหม่ ตั้ง “ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) เสริมทัพ วางเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรสู่ตลาด “Global Trade” สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่การต่อยอดความแข็งแกร่งในธุรกิจ ด้าน Securities และ Trading เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ “GBS” ประกาศเดินเกมรุก ขับเคลื่อนธุรกิจกับการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับการแข่งขันให้กับธุรกิจ สู่การต่อยอดในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์การรองรับการทำธุรกิจทางการเงินและการลงทุนบนโลกดิจิทัลให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกฟังก์ชัน ล่าสุดแต่งตั้ง “นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ” เสริมทัพตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ Co-CEO

นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก (GLOBLEX) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับการแข่งขันให้กับธุรกิจสู่การต่อยอดในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ให้สามารถตอบโจทย์การรองรับการทำธุรกิจทางการเงินและการลงทุนบนโลกดิจิทัลให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกฟังก์ชันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับ Digital Processes ทั้งการให้บริการลูกค้าและการทำงานภายใน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำสอดรับกับการลงทุนในยุคปัจจุบัน และด้วยแผนการขับเคลื่อนองค์กรดังกล่าว ล่าสุด GLOBLEX ตั้งแต่ “นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ” เข้ามาเสริมทัพตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ Co-CEO เพื่อสร้างโปรดักใหม่ๆด้านการเงิน ให้มีความครบวงจร และสามารถตอบโจทย์การรองรับการทำธุรกิจทางการเงิน และการลงทุนบนโลกดิจิทัล ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกฟังก์ชันอย่างครบทุกมิติ

“การที่ตั้งแต่ Co-CEO ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมต่อด้านการลงทุนให้สอดรับกับเทรนด์การลงทุนในยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ซึ่งสอดรับกับนโยบายของบริษัทฯที่มุ่งเน้นในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลายด้านการลงทุน เพื่อรองรับความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม และต่อยอดในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการได้รับเกียรติจาก “นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ” เข้ามานั่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ในครั้งนี้จะเป็นการช่วยนำพาองค์กรสู่การให้บริการด้านการลงทุนได้ครบทุกมิติมากยิ่งขึ้น”นายธนพิศาล กล่าว

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บล.โกลเบล็ก กล่าวเสริมว่า ส่วนตัวรู้สึกเป็นเกียรติที่มีส่วนร่วมในการเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บล.โกลเบล็ก สำหรับภารกิจสำคัญที่เข้ามาเสริมทัพ คือ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และแผนการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) เพื่อขับเคลื่อนให้กับบล.โกลเบล็ก ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ได้ครบทุกมิติ โดยแผนการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1. การรักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการขยายไปยังฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ ผ่านการสื่อสารต่างๆในทุกมิติ เพื่อให้ครอบคลุมด้านการบริการด้านการลงทุนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการกระจายฐานรายได้จากเดิมที่มีการเพิ่งพารายได้จากค่าคอมมิชชัน, ค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาระดมทุน ทั้งการขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไปครั้งแรก(IPO) และการออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าในส่วนของธุรกิจใหม่ๆ เช่น Wealth Management ซึ่งเน้นกับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth, การออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Note ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นใน SET 50 ปัจจัยพื้นฐานดี

2. ด้านวาณิชธนกิจ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทในเครือ “แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์” ที่บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง ถือหุ้น 89.99% ซึ่งสามารถสร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ 3.มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ อาทิ Digital Asset , Digital Token หรือแม้แต่การให้บริการ Block chain ผ่านระบบ AI ซึ่งโกลเบล็กมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเปิดกว้างด้านความร่วมมือกับ Premium Partners ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านดิจิทัลที่มีความพร้อมทั้งในด้านของ โนว์ฮาวน์ ทีมบุคลากร และโปรดักส์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย

“บล.โกลเบล็ก มีการพัฒนาการให้บริการด้านการลงทุนออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง “GLOBLEX ROBOTRADE” เป็นการสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุน ผ่านเทคโนโลยีระบบ AI มาช่วยบริหารพอร์ต และส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และสามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต”นายปรัชญา กล่าว

Co-CEO บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ช่วงปลายปีนี้ ทางโกลเบล็ก คาดว่าจะได้ข้อสรุปด้านการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trade) แบบ Fractional shares ทั้งนี้ หากแผนการศึกษาสำหรับจะเพิ่มโอกาสในการลงทุนของลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ให้สามารถกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศได้ และยังเป็นการเปิดโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น จากปัจจุบันที่มีบัญชีลูกค้าเคลื่อนไหวกว่า 7,000 บัญชี รวมถึงสามารถกระจายความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุนมากขึ้น