“ทีเอ็มบีธนชาต” แจงกรณีลูกค้าร้องถูกปิดบัญชีเงินฝากหาย

HoonSmart.com>> “ทีเอ็มบีธนชาต” แจงกรณีลูกค้าร้องผ่านสื่อถูกระงับบัญชีเงินฝาก หลังบัญชีไม่เคลื่อนไหว 15 ปี เงิน 10 ล้านบาทหาย ธนาคารเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบลูกค้าถอนเงินผ่าน ATM ไม่ได้อัพเดทสมุดบัญชีก่อนถูกปิดบัญชีปี 52 ภายใต้ “ธนาคารนครหลวงไทย” เตรียมติดต่อลูกค้าชี้แจงข้อเท็จจริง

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่นางสำราญ ศักดิ์ศรี ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่า “ได้มีการนำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย สาขายโสธร ที่มีรายการแสดงเงินคงเหลือในบัญชี 10,606.73 บาท ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 และไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีนานถึง 15 ปี เข้าไปสอบถามกับพนักงานของทีเอ็มบีธนชาต แต่ได้รับข้อมูลว่าบัญชีดังกล่าวถูกระงับ และไม่พบฐานข้อมูลในระบบ” ธนาคารขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

ตั้งแต่ทราบเรื่อง ธนาคารก็มิได้นิ่งนอนใจเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในระบบกลับไปกว่า 15 ปี และพบว่า บัญชีเงินฝากของนางสำราญ ศักดิ์ศรีดังกล่าว ได้มีการทำธุรกรรมเบิกถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ซึ่งรายการนี้ไม่ได้ถูกอัพเดตในสมุดบัญชีเงินฝากตามที่ปรากฏในสื่อ และบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีสถานะถูกปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นบัญชีภายใต้ธนาคารนครหลวงไทย

ขณะนี้ธนาคารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อนางสำราญ ศักดิ์ศรี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป