“บลจ.วรรณ” สุดยอด 2 รางวัล ผู้นำนวัตกรรมการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด รับรางวัล Best Innovative Company Awards จากกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (Life Settlement) และ Best REIT Performance Awards จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ (GAHREIT) ในงาน SET AWARDS 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรับเกียรติจาก พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ บลจ.วรรณ รับรางวัลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย