ยอดเยี่ยม! กสิกรไทยกวาด 4 รางวัลจาก SET Awards 2022

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best Sustainability Awards พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลยอดเยี่ยม (Deal of the Year Awards) และรางวัลดีเด่น (Best Securities Company Awards) ซึ่งอยู่ในกลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ ( Business Excellence) และนางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA (ขวา) Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards) จากงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้