“ศาลล้มละลาย” ยกคำร้องฟื้นฟูกิจการ “ACAP”

HoonSmart.com>> “เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป” เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง “ยกคําร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัท” ระบุยังขาดความชัดเจนในประเด็นหลักเรื่องของช่องทางการฟื้นฟูกิจการ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ในวันที่่ 23 ก.พ.2564 และศาลล้มละลายกลางมีคําสงสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคําพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 และบริษัทฯ สามารถดําเนินการคัดคําสั่งของศาลล้มละลายกลางได้เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2565 โดยศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งยกคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วยพิจารณาว่าบริษัทฯ ยังขาดความชัดเจนในประเด็นหลักในเรื่องของช่องทางการฟื้นฟูกิจการ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดําเนินการต่อไป

อ่านข่าว
https://hoonsmart.com/archives/240153