CSS ควงพันธมิตรคว้าโปรเจค กฟภ. มูลค่า 288 ลบ.

HoonSmart.com>> คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ควงพันธมิตร คว้างานจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 90 สถานี จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่ารวม 288.32 ล้านบาท ด้าน CEO “สมพงษ์ กังสวิวัฒน์” ชี้ช่วยต่อยอดธุรกิจ และเติมงานในมือพุ่ง เดินหน้าลุยประมูลโครงการใหม่ต่อเนื่อง

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ร่วมลงนามในสัญญาให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด และ บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนแทร็คเตอร์ เป็นผู้จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของกฟภ.ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 90 สถานี คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 288,322,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่น ๆ)

ทั้งนี้ ภายหลังจากรับงานใหม่ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทฯเชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีโครงการใหม่ๆ ที่ได้เข้าร่วมประมูลและอยู่ระหว่างรอผลอีกหลายโครงการ ทำให้มั่นใจว่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งปีเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กระทบธุรกิจรอบด้าน แต่ยังคงมีงานใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง จากการที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกมา และมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใหญ่มากขึ้น ขณะที่งานภาคเอกชนยังคงมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และจากการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการของกฟภ.กับกลุ่มกิจการร่วมค้าในครั้งนี้ช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรับงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”นายสมพงษ์กล่าว