PCC มั่นใจเทรดวันแรกประทับใจ ชูจุดแข็งผู้นำ Smart Grid

HoonSmart.com>>PCC มั่นใจเทรดวันแรกสร้างความประทับใจ “กิตติ สัมฤทธิ์” ซีอีโอ  มั่นใจแผนระดมทุน ผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ชูจุดแข็งผู้นำด้าน Smart Grid ครบวงจร พื้นฐานแกร่ง อนาคตพร้อมเติบโตไปกับระบบสมาร์ทกริด “กิตติ สัมฤทธิ์” ซีอีโอ  มั่นใจแผนระดมทุน ผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น  (PCC) เปิดเผยว่า หุ้น PCC เข้าซื้อขายตลาด SET วันแรก 21 ต.ค.นี้ กลุ่มพลังงาน จุดเด่นของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำธุรกิจโซลูชั่นครบวงจรของ Smart Grid และเป็นหุ้นตัวแรก ที่เน้นระบบส่งและจำหน่าย Smart Grid

ประกอบกับบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่ง 6 เดือนแรก 2565   ฯมีรายได้รวม 1,727 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.3 จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,498 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 67.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 80 ล้านบาท

“การเข้าระดมทุนครั้งนี้ ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ที่สำคัญ ทำให้มีเงินทุนรองรับการเติบโต และสร้าง Technology Platform อื่น เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสนับสนุน Smart Grid Technology Platform เดิมด้วย” นายกิตติ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนก่อสร้างโครงการศูนย์การขายและการตลาด (Group Integration Sale & Marketing Center) เพื่อขยายยอดขายของกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทเพิ่ม scale ของการผลิตสินค้าเดิมและขยายสินค้าใหม่ คาดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเพิ่มกำลังการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายอีก 3 เท่า หรือกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,080 MVA ต่อปี ภายในปี 2567 และเพิ่มกำลังการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า จากกำลังการผลิตประมาณ 2,000 ถังต่อปี เพิ่มเป็นประมาณ 7,500 ถังต่อปี และเพิ่มกำลังการผลิตตู้โลหะสำหรับ ตู้สวิตช์เกียร์ และตู้สวิตช์บอร์ด อุปกรณ์ควบคุม จากกำลังการผลิตประมาณ 2,000 ตู้ต่อปี เพิ่มเป็นประมาณ 3,200 ตู้ต่อปี ส่วนโครงการโรงงานผลิตในประเทศกัมพูชา คาดว่าเริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ได้ในต้นปี 2566

นายปาลธรรม เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโส วาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า มั่นใจ PCC จะเป็นหุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน เนื่องจาก มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของผู้บริหารมายาวนานเกือบ 40 ปี

จุดเด่น PCC ดำเนินธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ของระบบอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทั้งการผลิต ส่ง และจำหน่าย นับเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่น และเป็นผู้ผลิตและให้บริการที่เป็นตัวสำคัญในการนำไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่มีขนาดใหญ่ มาถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้ามาก

นอกจากนี้ PCC ยังมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตได้อีกมาก จากการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยของการไฟฟ้า ซึ่งมีแผนการลงทุน (2558-2579) เกือบ 2 แสนล้านบาท

นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะแกนนำจำหน่ายหุ้น PCC กล่าวว่า  PCC เป็นผู้นําธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ครอบคลุมอุตสาหกรรมสมาร์ทกริดของประเทศไทย การเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้ เพิ่มศักยภาพฐานทุนให้แข็งแกร่ง และนำไปพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง คือ ห่วงโซ่อุปทานครบวงจรของอุตสาหกรรมไผ่ พืชพลังงาน พืชเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy (BCG) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก

“มั่นใจว่า หุ้น PCC จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งหุ้น IPO  มีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป  สนใจซื้อหุ้นเป็นจำนวนมาก ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต และการที่บริษัทฯมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า เช่น Huawei, Schneider, Hitachi (Japan), Hitachi (Indonesia), Hyundai  สนับสนุนการเติบโตได้ในอนาคตอีกมาก” หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ  กล่าว