ส่อง 5 บลจ.เงินไหลเข้า-ออก “กองทุนรวม” สูงสุด Q3/65

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรช์” เผยไตรมาส 3/65 เงินไหลออกสุทธิจากบลจ.ขนาดใหญ่ ในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้เป็นหลักมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากบลจ. 3 แห่ง ด้าน “บลจ.เกียรตินาคินภัทร” เงินไหลเข้าสูงสุด 4 พันล้านบาท ฟากบลจ.เอไอเอโตต่อเนื่อง หนุน 9 เดือนแรกแชมป์เงินไหลเข้าสูงสด 8.3 พันล้านบาท สวนทางอุตสาหกรรม

นางสาวชญานี จึงมานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอนิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/2565 พบเงินไหลออกสุทธิต่อเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมเทอมฟันด์ ขณะที่บลจ.เกียรนาคินภัทรมีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุด 4 พันล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นเงินไหลเข้ากองทุนตราสารหนี้เป็นหลัก และกองทุนตราสารทุน นำโดยกองทุนตราสารหนี้ KKP Fixed Income Plus 3.3 พันล้านบาท และกองทุน KKP NDQ100-Hedge 1.0 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม 9 เดือนบลจ.เกียรตินาคินภัทร มีเงินไหลออกสุทธิ 1.5 พันล้านบาท

กองทุนจากบลจ.เอไอเอ ยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ โดยไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 3.3 พันล้านบาท นำโดย AIA Combined Aggressive Allocation 1.9 พันล้านบาท รวม 9 เดือนเป็นบลจ.ที่มีเงินไหลเข้าสูงสุด 8.3 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 17% จากสิ้นปี 2564

ในด้านเงินไหลออกสุทธิค่อนข้างคล้ายกับไตรมาสที่ 2 โดยมีบลจ.ขนาดใหญ่อยู่ในกลุ่มเงินไหลออกสูง และเป็นเงินจากกองทุนตราสารหนี้เป็นหลักเช่น บลจ.กสิกรไทย, บลจ.กรุงไทย, และบลจ.ไทยพาณิชย์ ที่มีเงินไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาททั้ง 3 แห่ง