ตลท. ชวนมนุษย์เงินเดือนสร้างวินัยออมเพื่อเกษียณผ่าน PVD Space by SET

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” เปิดคลังความรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน PVD Space by SET สร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ ผ่าน www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/pvd#pvd

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนมนุษย์เงินเดือนสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ ผ่านคลังความรู้ออนไลน์ “PVD Space by SET” แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ครบวงจรเกี่ยวกับการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ผู้ออมเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะกับตนเองและสถานการณ์ในปัจจุบัน บริหารจัดการการเงินและการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินรองรับการเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ

PVD Space by SET ประกอบด้วยเครื่องมือและสื่อความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลาย อาทิ infographic บทความ โปรแกรมคำนวณ หลักสูตร SET e-Learning ชุด “PVD Space: วางแผนออม PVD ตามช่วงวัย” และ “วางแผนจัดการ PVD รับมือวิกฤต” ตอบโจทย์สมาชิก PVD และประชาชนทั่วไป ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังได้ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พัฒนาสื่อ e-Learning สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 9 หลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนที่เหมาะสม ผู้สนใจติดตามสื่อความรู้ PVD Space by SET ตอบทุกโจทย์เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้ได้ที่ www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/pvd#pvd