SAPPE ติดหุ้นยั่งยืน THSI ปี 65

HoonSmart.com>> SAPPE ติดรายชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ (SAPPE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SAPPE ซึ่งอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืนให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง บริหารด้วยความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล พร้อมรับมือกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ปัจจุบัน SAPPE แบรนด์สินค้าสัญชาติไทย ส่งออกจำหน่ายใน 98 ประเทศทั่วโลก มี 12 แบรนด์สินค้า 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพ รวมถึงขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายนำแบรนด์ของคนไทยสู่ Global Brand อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกๆ ทวีปทั่วโลก