AIT ส่งหุ้นเพิ่มทุนเข้าเทรด รุกเสริมแกร่งโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์

HoonSmart.com>> “แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี” เผยหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายวันแรก 11 ต.ค. เดินหน้ารุกเสริมแกร่งโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ตอกย้ำการเป็นบริษัท Professional ICT Solution Provider ชั้นนำของประเทศ

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นเพิ่มทุนของ AIT จำนวน 299,520,866 หุ้น เข้าซื้อขายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นวันแรก ส่งผลให้มีหุ้นสามัญของ AIT ทั้งหมดจำนวน 1,331,125,351 หุ้น หลังนักลงทุนใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) AIT-W2 จำนวน 299,520,866 หน่วย ซึ่งกำหนด 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาใช้สิทธิ 2 บาท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถานะทางการเงิน รองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญของโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับรางวัล “FY21 Top Strategics Security Roadmap Partner” จาก Palo Alto Networks บริษัทผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ AIT ในการให้บริการโซลูชั่นดังกล่าว เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว การทำธุรกิจต่างๆมุ่งสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์, การชำระค่าบริการออนไลน์, การสั่งอาหารออนไลน์ รวมถึงการตลาดโซเชียลมีเดีย ผ่านอีเมล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลพนักงานและลูกค้าในระบบคลาวด์ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทำให้ความปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ AIT ในการเป็นผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator; SI) ตอกย้ำการเป็นบริษัท Professional ICT Solution Provider ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมไปทุกกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Service Provider, กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทประกัน, กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสถาบันการศึกษา และอื่นๆจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของ AIT ให้เติบโตแข็งแกร่งในอนาคต