กบข. จัดงานสัมมนาออนไลน์ “เลขาธิการพบสมาชิก กบข.”

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดงานสัมมนา “เลขาธิการพบสมาชิก กบข.” โดยมี ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้บรรยาย พร้อมเสริมทัพด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านลงทุน ร่วมตอบคำถามไขข้อข้องใจของสมาชิก กบข. เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางการจัดการลงทุนของ กบข. และแนวทางการรับมือภายใต้สถานการณ์ลงทุนที่ผันผวน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมงานผ่านโปรแกรม ZOOM กว่า 300 ราย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา สมาชิก กบข. อาจมีความกังวลต่อการผันผวนของยอดเงินสมาชิก กบข. จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้น โดย กบข. ได้มีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้อง นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดตั้งทีมสายด่วนสื่อสารเฉพาะกิจ เพื่อให้บริการตอบคำถาม เรื่องยอดเงินของสมาชิกแบบรายบุคคลในช่วงสถานการณ์ผันผวน สมาชิกที่มีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อได้ที่ 02-685-4199 ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 17.00 น.