“กรุงศรี” ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าถูกกระทบน้ำท่วม

HoonSmart.com>> “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ “ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจรายย่อย” ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม สินเชื่อที่อยู่อาศัย-สินเชื่อส่วนบุคคล-สินเชื่อธุรกิจรายย่อย พักชำระเงินต้นนาน 6 เดือน ด้านลูกค้ากรุงศรี ออโต้ พักชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ลดค่างวด พร้อมขยายเวลาชำระ

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า กรุงศรีมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มลูกค้าบุคคล ครอบคลุมทั้งลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย และลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อคนมีรถ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ มาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือลูกค้า ประกอบด้วย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล พักชำระเงินต้น สูงสุดนาน 6 เดือน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย พักชำระเงินต้น สูงสุดนาน 6 เดือนและลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 85% และผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน

สำหรับลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อคนมีรถ พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุดนาน 3 เดือน และลดค่างวดและขยายเวลาการผ่อนชำระ*

นอกจากนี้ ลูกค้าสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจกรุงศรีที่ถือครองกรมธรรม์ ดังต่อไปนี้ 1) ประกันอัคคีภัยสินเชื่อสำหรับบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจ 2) ประกันกรุงศรี โฮม พร้อม 3) ประกันทรัพย์สิน อุ่นใจ สามารถติดต่อแจ้งเคลมค่าสินไหมประกันภัยทรัพย์สินกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่สายด่วน AAGI 1292 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ธนาคารกรุงศรีจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบและพร้อมที่จะพิจารณาและให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป” นายพงษ์อนันต์ กล่าวทิ้งทาย

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.2565 ที่ www.krungsri.com หรือ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ

สำหรับ ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto Call Center 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5 และสาขากรุงศรี ออโต้ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ