ITNS ขาย IPO ที่ 3.89 บาท/หุ้น เปิดจอง 12,17-18 ต.ค.65

HoonSmart.com>>”อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม”เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 3.89 บาท P/E 19.70 เท่า มีงานในมือ 523 ล้านบาท คาดเข้าซื้อขาย mai ในเดือนต.ค. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม (ITNS) ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.89 บาทให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณไม่เกิน 63 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 7ล้านหุ้นน โดยอาจจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 10 ล้านหุ้น ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 12 และ 17-18 ต.ค.2565 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือน ต.ค.นี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ITNS ที่ 3.89 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 19.70 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64-30 มิ.ย.2565) ซึ่งเท่ากับ 43.44 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้รวม 220 ล้านหุ้น ได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.1975 บาท เทียบกับบริษัทเดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) ที่มี P/E ย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64-30 มิ.ย.2565 เท่ากับ 22.15 เท่า

นอกจากนี้ราคาเสนอขายที่ 3.89 บาทยังพิจารณาจากงานโครงการที่เป็น Backlog และยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 523 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต จึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ประกอบกับหุ้น ITNS เป็นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมานาน 20 ปี

ส่วนวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประมาณ 253.98 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุน 40 ล้านบาท, ขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ 60 ล้านบาท และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 153.98 ล้านบาท

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITNS กล่าวว่า ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการทำธุรกิจให้มีการเติบโตมากขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งภาครัฐและเอกชนและจากข้อมูลรายได้รวมของผู้ประกอบการ SI ในประเทศที่ได้รับ Gold Certified Partner ของ Cisco มีมูลค่าประมาณ 43,245 ล้านบาท ขณะที่ ITNS มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 0.86% ของกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ITNS ยังมีโอกาสและช่องทางการเติบโตทางธุรกิจได้อีกมาก และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต