“เสี่ยปู่” ขยับถือหุ้น ICN แตะ 7.1893% หลังแปลงวอร์แรนต์

HoonSmart.com>> “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” หรือ “เสี่ยปู่” นักลงทุนรายใหญ่ แจ้งถือหุ้น ICN เพิ่ม 5.2211% หลังแปลงสภาพวอร์แรนต์ หนุนถือหุ้นแตะ 7.1893%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ได้มาหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 จำนวน 32,262,600 หุ้น คิดเป็น 5.2211% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้น 44,424,500 หุ้น คิดเป็น 7.1893% หลังใช้สิทธิแปลงสภาพ

หุ้น ICN ปิดตลาด 7 ต.ค.2565 ที่ราคา 3.78 บาท -0.12 บาท หรือ -3.08% มูลค่าการซื้อขาย 29.33 ล้านบาท