AAI เดินหน้าขาย IPO – ผถห. ASIAN จองซื้อ 6.373 ต่อ 1

HoonSmart.com>> “เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น เสริมแกร่งฐานทุน รองรับเทรนด์ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงบูม ภายหลังบอร์ด ASIAN ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ประกาศอัตราส่วนใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ASIAN ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น IPO ที่ 6.373 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ 19 ก.ย.65 เตรียมเคาะราคา IPO เข้าจดทะเบียนใน SET ภายในปีนี้

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในอนาคต หลังจากที่บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้มีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin- off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้น IPO ของ AAI ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ ASIAN (บริษัทแม่) ที่ได้รับสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights Offering) โดยได้กำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ASIAN จำนวนไม่เกิน 127.50 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 20% ของจำนวนหุ้นสามัญของ AAI ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้ถือหุ้นของ ASIAN ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI จะเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ในอัตราส่วน 6.373 หุ้นสามัญของASIAN ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI โดยจะแจ้งราคาเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน AAI มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,700 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 425 ล้านหุ้น และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น: ASIAN) จำนวนไม่เกิน 212.5 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก สร้างคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 ชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต โดยมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้