เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “Excellence in the Use of HR Tech” จากสิงคโปร์

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล รางวัล “Excellence in the Use of HR Tech” – ความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีในงาน HR” จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ HR อย่างสูงสุดและเป็นองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการต่อยอดการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ HR ให้เป็นระบบอัตโนมัติและยังสะท้อนให้เห็นศักยภาพและการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน HR ภายในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่