“บลจ.บัวหลวง” เก็บ STARK เข้าพอร์ต 1.45 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.0115%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ซื้อหุ้น STARK เข้าพอร์ตเพิ่ม 1.45 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0121% หนุนถือหุ้นแตะ 5.0115

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 จำนวน 1,450,000 หุ้น คิดเป็น 0.0121% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 596,695,700 หุ้น หรือ คิดเป็น 5.0115% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น STARK เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2565 เปิดที่ราคา 4.00 บาท เป็นราคาสูงสุดและลงต่ำสุด 3.80 บาท ปิดที่ 3.82 บาท -0.18 บาท หรือ -4.50% มูลค่าการซื้อขาย 141.90 ล้านบาท

ราคาล่าสุดปิดตลาด 29 ก.ย.2565 อยู่ที่ 3.96 บาท +0.14 บาท หรือ +3.66% มูลค่าการซื้อขาย 249.27 ล้านบาท