SCB CIO ชี้ช่องปรับพอร์ต Q4 รับมือเงินเฟ้อสู้กลับ แนะทยอยสะสมหุ้นกู้คุณภาพดี

HoonSmart.com>> “SCB CIO” ชูกลยุทธ์ลงทุนช่วงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่ระดับสูงต่อเนื่องปี 65-66 เงินเฟ้อยังสูงและชะลอลงค่อนข้างช้า แนะนักลงทุนถือเงินสดหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ประเภทคุ้มครองเงินต้น ประมาณ 5 -15% ของพอร์ต พร้อมทยอยสะสมหุ้นกู้คุณภาพดี ส่วนการลงทุนในหุ้นยังมีความผันผวนสูง แนะทยอยลงทุนหลังเฟดส่งสัญญาณขี้นดอกเบี้ยช้าลง

ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ

ดร. กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office (SCB CIO ) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยยังเป็นช่วงขาขึ้นและอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในช่วงปี 2565-2566 จากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและชะลอลงค่อนข้างช้า ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ และมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ตลาดการเงินโลกยังมีแนวโน้มผันผวนสูง จึงแนะนำเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูงและชะลอลงอย่างช้าๆ เนื่องจากเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารสด ลดลงค่อนข้างช้าจากปัจจัยอุปทานที่ยังโตไม่ทันปัจจัยอุปสงค์ โดยเฉพาะในภาคบริการ ในช่วงไตรมาส 4/2022 ต่อเนื่องถึงปี 2023 ซึ่งอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่แม้จะชะลอตัวลงแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางหลัก ทำให้ธนาคารกลางส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและคงไว้ในระดับสูง (Higher for longer) จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับเป้าหมาย จึงทำให้เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวลงในระยะข้างหน้า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนจากเร็วและแรงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น (gradual and data dependent rate hikes) โดย SCB CIO คาดว่า สิ้นปี 2565-2566 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะอยู่ที่ 4.5% และ 4.75% ตามลำดับ ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยจะอยู่ที่ 1.25% และ 1.75% ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงยืดเยื้อ และการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2022-2023 พร้อมกับมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรปที่ต้องเผชิญวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และการเร่งขึ้นดอกเบี้ยแบบเร็วและแรงเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อและเงินยูโรที่อ่อนค่า

ส่วนความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯยังคงมีอยู่ แม้ตลาดแรงงานและงบดุลของภาคเอกชน ยังคงแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในครั้งที่ผ่านมา สะท้อนว่าหากเกิดขึ้นน่าจะเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรง ( mild recession) ด้านประเทศในแถบอาเซียน โอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยังมีโอกาสไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับยุโรปและสหรัฐ เนื่องจากอานิสงค์การเปิดเมืองเปิดประเทศและการขยับขึ้นดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป

ส่วนฐานะการคลังและเสถียรภาพด้านต่างประเทศจะถูกจับตามมองมากขึ้น แต่ต้องพิจารณาเป็นรายประเทศ การใช้มาตรการช่วยเหลือเพื่อลดค่าครองชีพที่ใช้กันในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้การขาดดุลการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงอยู่แล้วหลังวิกฤต COVID-19 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเร่งตัวของมูลค่าการนำเข้าพลังงาน การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การลดลงของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และค่าเงิน US dollar ทำให้เกิดความกังวลในเสถียรภาพด้านต่างประเทศ โดยในประเด็นเหล่านี้ ต้องพิจารณาเป็นรายประเทศ ซึ่งคาดว่ากลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงด้านนี้สูง ได้แก่ กรีซ และตุรกี ส่วนของไทยแม้จะมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2021-2022 แต่หลังจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวได้ ดุลบัญชีเดินสะพัดน่าจะกลับมาเกินดุลได้ในปี 2023

ดร. กำพล กล่าวต่อไปว่า ตลาดการเงินโลกยังมีความผันผวนค่อนข้างสูง จากอัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น SCB CIO จึงเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆดังนี้

1) ในภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยและภูมิรัฐศาสตร์สูงขึ้น เราแนะนำให้มีเงินสดหรือผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงต่ำ (คุ้มครองเงินต้น) 5-15% ของพอร์ต

2) การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (ราคาลดลง) เป็นโอกาสสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดในพอร์ต โดยเน้นทยอยสะสมหุ้นกู้คุณภาพดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งตัวของ spread ในช่วงความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้น

3) เรามีมุมมองโดยรวมเป็น Neutral ต่อหุ้น โดยทยอยสะสมหุ้นบริษัทที่มีการเติบโตยั่งยืนและอัตรากำไรสูง ในประเทศที่ได้อานิสงค์จากการเปิดเมืองเปิดประเทศ และการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานของโลก เช่น ตลาดหุ้นไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย หรือประเทศที่มีการเติบโตของค่าจ้างแรงงาน เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเริ่มทยอยสะสมหลังเฟด ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลง

4) เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงที่ยืดเยี้อ เรายังคงแนะให้มีสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันในสัดส่วน 5% ของพอร์ต

5) ลดความผันผวนของพอร์ตด้วยผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ทางเลือก เช่น KIKO (สำหรับลูกค้า HNW และ UHNW) และ Private Assets (เฉพาะสำหรับลูกค้า UHNW)