TOP ยิ้ม สถาบันแห่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนล้น 14 เท่า ขาย 53.50 บาท เทรด 30 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>>’ไทยออยล์’ ประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย หุ้นเพิ่มทุน-หุ้นส่วนเกินที่ 53.50 บาทต่อหุ้น หลังผู้ถือหุ้นเดิม นักลงทุนสถาบันและรายย่อยตอบรับจองซื้อล้นหลาม  เตรียมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 30 ก.ย.นี้ ราคาหุ้นบวก 2.27% รับระดมทุนสำเร็จประมาณ 1 หมื่นล้านบาท 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์  (TOP) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างเงินทุนของไทยออยล์ ให้มีความแข็งแกร่งและมีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตครั้งใหม่ตามแนวทาง New Round of Growth เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวสู่ผู้นำด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นเพิ่มทุนที่ 53.50 บาทต่อหุ้น และเตรียมนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 ก.ย. 2565

นายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์(บล.ไทยพาณิชย์) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ณ ช่วงราคา 52 – 54 บาทต่อหุ้น พบว่านักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้ออย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรได้มากกว่า 14 เท่า ประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนรายย่อยที่ตอบรับร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างคึกคัก

บริษัทไทยออยล์ได้พิจารณาราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 53.50 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ราคาพื้นฐานและราคาหุ้นไทยออยล์ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง ความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม รวมถึงความเหมาะสมของราคาจองซื้อ ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายนี้ เป็นระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้าร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนไทยออยล์ในครั้งนี้

ส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขาย 192,307,693 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของไทยออยล์ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Shares) จำนวน 22,645,578 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยไทยออยล์จะพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนอีกทั้งได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 80.6% ของมูลค่าระดมทุนทั้งหมด (ในกรณีที่ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน)

ทั้งนี้ บล. อินโนเวสท์ เอกซ์   ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาจองซื้อหุ้นที่ 54.0 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคา 53.50 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำการจองซื้อ และจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภท

ด้านราคาหุ้น TOP  ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น  1.25 บาทหรือ +2.27% มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 1,245 ล้านบาท หลังประสบความสำเร็จในการระดมทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท