DELTA-BJC ขึ้นสวนตลาด เก็งกลับเข้า SET50 รอบหน้าประกาศกลางธ.ค.

HoonSmart.com>>หุ้น DELTA-BJC ขึ้นสวนทางตลาด โบรกฯเก็ง DELTA-RATCH-BJC กลับเข้า SET50 ด้วยเกณฑ์ใหม่ รอบหน้าที่จะประกาศกลางเดือนธ.ค.2565 ซึ่งมีโอกาสสูงมาก

เมื่อเวลา 10.30 น.หุ้น DELTA พุ่ง 5.41% มาอยู่ที่ 546.00 บาท เพิ่มขึ้น 28.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 747.08 ล้านบาท
หุ้น BJC บวก 3.65% มาอยู่ที่ 35.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 159.32 ล้านบาท
หุ้น RATCH ทรงตัวที่ 44.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 106.42 ล้านบาท

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า เกณฑ์ในการคัดเลือกที่เปลี่ยนไปจะเพิ่มโอกาสหุ้นใหญ่ ลดความผันผวนของดัชนี โดนเกณฑ์เชิงปริมาณสำหรับการคำนวณ SET50/SET100 รอบถัดไปกรณีผ่านความเห็นชอบด้าน Turnover Ratio ใหม่ จะเป็นดังนี้ 1) MarketCap.เฉลี่ย 3 เดือน 2) มี Freefloat มากกว่าหรือเท่ากับ 20% 3) Trading Value มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของค่าเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งตลาดอย่างน้อย 9 ใน 12 เดือน 4) Turnover Ratio มากกว่าหรือเท่ากับ 2% อย่างน้อย 9 ใน 12 เดือน

จึงประเมินเป็นผลดีต่อการเคลื่อนไหวของ SET50/SET100 จาก 1) ทำให้หุ้นขนาดใหญ่ที่มี Turnover Ratio ต่ำสามารถเข้ามอยู่ใน SET50/SET100 ได้ซึ่งจะสะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนีในเชิงของขนาดได้ดีขึ้น 2)หุ้นขนาดใหญ่ที่ Turnover Ratio ต่ำ มักมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นที่มี Turnover Ratio สูงทำให้การเคลื่อนไหวของดัชนีมีเสถียรภาพมากขึ้น

ข้อมลูปัจจุบันคาดว่า DELTA, RATCH, BJC มีโอกาสเข้า SET50 ด้วยเกณฑ์ใหม่ จากการประเมินเบื้องต้นโดยอิงข้อมูลตั้งแต่ธ.ค. 2564 ถึงปัจจุบันแล้วพิจารณาเฉพาะผลจากการปรับเกณฑ์ Turnover Ratio ลงจาก 5% เหลือ 2% พบว่าหุ้นขนาดใหญ่ 50 อันดับแรกที่อยู่นอก SET50 และผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณทั้งหมดคือ RATCH และ DELTA ทำให้มีโอกาสกลับเข้า SET50 รอบหน้าที่จะประกาศกลางเดือนธ.ค.2565 สูงมาก

ส่วน BJC เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ลำดับที่ 35 ด้วย Market Cap. เฉลี่ย 1.3 แสนล้านบาท มี Turnover Ratio มากกว่า 2% มาแล้ว 6 เดือน หากยังสามารถรักษาสถานะได้ต่อเนื่องระหว่างก.ย.-พ.ย.2565 จะมีโอกาสกลับเข้า SET50 ในรอบหน้าเช่นกัน ซึ่ง BJC และ DELTA เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้อยู่ทั้งใน SET50 และ SET100 ถ้าหาก 3 หลักทรัพย์นี้กลับเข้า SET50 หุ้นที่มีโอกาสหลุดตามลำดับของ Market Cap. ณ ปัจจุบันคื SAWAD, KCE, BLA ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนเพราะ Market Cap. มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใน 3 เดือนข้างหน้าก่อนประกาศดัชนีรอบใหม่