SABUY x RP ขยายธุรกิจรับมือท่องเที่ยวบูม

SABUY ผนึก ราชาเฟอร์รี่ รับท่องเที่ยวบูม ขยายธุรกิจบนเกาะสมุย พะงัน พะลวย
เสริมแกร่งด้านโลจิสติกส์พร้อมขยายธุรกิจในอนาคต

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพาณิชย์และการลงทุน บริษัท สบายเทคโนโลยี  (SABUY)   กล่าวว่า “SABUY ร่วมมือกับ ราชาเฟอร์รี่ (RP)  ต่อยอดการบริการให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้น การร่วมมือครั้งนี้ SABUY ได้ส่งมอบสินค้าและการบริการในเครือให้แก่ลูกค้าที่อยู่ตามเกาะต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของคนเดินทางของผู้บริโภค ด้วยประกันการคุ้มครองผู้เดินทางระหว่างท่าเรือไปยังเกาะต่างๆ อีกด้วย นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ที่จะช่วยยกระดับชีวิตให้กับการค้าและบริการที่ครอบคลุมทั้ง 3 เกาะใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย”

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่  (RP)  กล่าวว่า “การร่วมมือกันครั้งนี้ เราเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือพัฒนาธุรกิจกับทาง SABUY โดยผสานจุดแข็งของราชาเฟอร์รี่ที่มีศักยภาพในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งมีเครือข่ายการค้าและคู่ค้าครอบคลุมทั้ง 3 เกาะใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผสานศักยภาพของราชาเฟอร์รี่ และเทคโนโลยีจาก SABUY  เป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนในการนำเสนอบริการบนเกาะสมุย-เกาะพะงัน และเกาะพะลวย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เสริมฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งให้กับราชาเฟอร์รี่ ต่อยอดไปจนถึงการขยายธุรกิจการค้าด้านการขนส่งโลจิสติกส์ในอนาคต”

สำหรับความร่วมมือพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ อ.ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะพะลวย โดยเป็นการนำสินค้าและบริการของทาง SABUY อาทิ ตู้เวนดิ้ง, ตู้เติมเงิน, ตู้น้ำมัน, ช่องทางการชำระเงินออนไลน์, ประกันภัยผู้โดยสาร และประกันภัยความเสี่ยงภัยต่างๆ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในเครือ SABUY ที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคต มุ่งเป้าเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน