SCGP ซื้อหุ้นธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐฯ มูลค่า 73 ลบ.

HoonSmart.com>> “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” เซ็นสัญญาซื้อหุ้น 90.1% ใน Jordan Trading Inc. ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลในสหรัฐฯ มูลค่า 73 ล้านบาท มุ่งเพิ่มศักยภาพจัดหาวัตถุดิบ พร้อมผนึกเครือข่ายในยุโรปและอาเซียนเพิ่มประสิทธิภาพด้านรีไซเคิล เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัทในทุกระดับ

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เปิดเผยว่า SCGP ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 90.1% ใน Jordan Trading Inc. (Jordan) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper: RCP) ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์คของสหรัฐอเมริกา โดยการเข้าซื้อหุ้นข้างต้นได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว SCGP ได้ชำระเงินสำหรับการเข้าถือหุ้น 90.1% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 73 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ธุรกรรมข้างต้นเป็นการดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่ง SCGP ถือหุ้นทั้งหมด สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก 9.9% ใน Jordan ถือโดย SCG International USA Inc. (SCG INTL US) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) โดย SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Jordan ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนก.ย.2565

Jordan เป็นผู้จำหน่าย RCP ที่มีประสบการณ์กว่า 34 ปี มีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ตอนกลางจนถึงฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออก RCP คุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุด Jordan มีความสามารถในการจัดหา RCP ได้สูงสุดจำนวน 0.1 ล้านตันต่อปี มีระบบขนส่งที่ครอบคลุมการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งทางเรือ ในปี 2564 Jordan มีรายได้ 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 568 ล้านบาท) และมีกำไร 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4 ล้านบาท) โดยมีสินทรัพย์ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 117 ล้านบาท) ณ สิ้นปี

นายวิชาญ กล่าวว่า เทรนด์ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ SCGP รุกขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและเสริมศักยภาพให้กับการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในทุกระดับ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย การผลิตสินค้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ตลอดถึงการนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

การทำธุรกรรมดังกล่าวนับเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Merger & Partnership (M&P) หลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Peute Recycling B.V. หรือ Peute (เพอเธ่) ผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษและพลาสติกรายใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางของ SCGP ที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของบริษัทฯ อีกทั้งการผสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Jordan และ Peute จะเพิ่มขีดความสามารถการขยายฐานการจัดหาวัตถุดิบรีไซเคิลในต่างประเทศ และส่งผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบกล่องกระดาษใช้แล้วคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา (American Old Corrugated Containers: AOCC) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ช่วยเพิ่มคุณภาพกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษได้โดยตรง

“SCGP มั่นใจว่าการผนึกกำลังทางธุรกิจกันครั้งนี้ จะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SCGP ให้กับเครือข่ายรีไซเคิลในภูมิภาคอาเซียน Peute ในยุโรป และ Jordan ในสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานต่อไป” นายวิชาญ กล่าว

SCGP มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อกระแสความนิยมที่เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้นโดยนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอื่น ๆ โดยมีฐานการผลิตรวมกว่า 50 แห่งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปินส์มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สเปน และเนเธอร์แลนด์ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (230,000 ล้านบาท)