OR ลุยเปิดสถานีชาร์จ EV เป้า 450 แห่ง มุ่งผู้นำปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 

HoonSmart.com>>อีกหนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility มุ่งตอบสนองผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ปัจจุบัน OR ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ 115 แห่ง ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ และมีแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปี 2565 นี้ พร้อมอวดศักยภาพในงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022 

บุญมา พนธนกรกุล

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) กล่าวว่า การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน EVA ในปีนี้ OR มีเป้าหมายที่สำคัญในการนำองค์ความรู้ต่างๆ มาจัดแสดง โดย OR พร้อมที่จะร่วมผลักดันและขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub) ต่อไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 งานนี้ จะมี Charger Normal /Home Charger / EV Bike /Cafe Amazon for Chance ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ จาก OR

EV Station PluZ เป็นบริการพลังงานทางเลือก ที่ OR นำมารองรับความต้องการของผู้บริโภคโดยเริ่มการให้บริการด้วยเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge ที่มีหัวชาร์จประเภท Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ เมื่อปี 2561 และเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องชาร์จรุ่นต่างๆ รูปแบบ Quick Charge ตอบโจทย์การเดินทางระยะใกล้-ไกล รองรับเส้นทางหลัก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย  ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน โดยมีสถานีชาร์จ EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการแล้ว รวม 115 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชั่น EV Station PluZสำหรับการใช้งานที่สถานีชาร์จ EV Station PluZ ซึ่งทางโออาร์ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการวางแผนเดินทาง ผ่านระบบนำทางไปยัง EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการอยู่ตามเส้นทางถนน โดยสามารถทำการจองเพื่อเข้าชาร์จ เริ่ม-หยุดการชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน ได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียว โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ

อัตราค่าบริการ  ประกอบด้วย ค่าชาร์จ และค่าจองชาร์จล่วงหน้า (สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าชาร์จตามช่วงเวลาที่กำหนด)
ค่าชาร์จ: คำนวณตามปริมาณการชาร์จไฟจริง โดยกำหนดราคาตามช่วงเวลาการใช้งาน (TOU) อ้างอิงตามค่าไฟที่เรียกเก็บจากทางการไฟฟ้า
ช่วง Peak ราคา 7.5 บาทต่อหน่วย สำหรับ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.
ช่วง Off-Peak 4.5 บาทต่อหน่วย สำหรับ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

ค่าจองเวลาชาร์จล่วงหน้า 20 บาท ต่อช่วงเวลา: เพื่อให้ชาร์จไฟได้แน่นอน และไม่เสียเที่ยวในการเดินทาง ลูกค้าสามารถเลือกจองเวลาชาร์จก่อนล่วงหน้า และเข้าชาร์จภายใน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง

หากลูกค้าเข้าใช้บริการภายใน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง ระบบจะคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการจองนั้น

หากลูกค้าเข้าใช้บริการเกิน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง ระบบจะปลดล๊อครายการจองในรอบเวลานั้น และมอบสิทธิให้กับลูกค้า Walk in แทน ทั้งนี้ ลูกค้าที่จองยังคงสามารถเข้าชาร์จในรอบเวลานั้นได้ ในฐานะลูกค้า Walk in ตามคิว โดยระบบจะยังคงคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการชาร์จนั้น
หากลูกค้าไม่มีการเข้าใช้บริการในรอบเวลาที่จองไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจองที่มีการทำรายการมาล่วงหน้า

หากรายการค่าชาร์จของรอบเวลาที่จองไว้ต่ำกว่าค่าจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคงเหลือของค่าจอง

แผนในอนาคตของทาง OR เราจะเดินหน้าดำเนินขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถ EV และรองรับแนวโน้มการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย ทางโออาร์ได้วางแผนการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station PluZ ให้มากขึ้น รวมเป็น 450 แห่ง จำนวน 500 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2565 และยังแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยาย EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย 7,000 เครื่องชาร์จ ในปี 2573

นอกจากนี้ OR ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Bike ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการการเคลื่อนที่ (Mobility as a Service : MaaS) ในกลุ่มยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อที่ OR จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง

โครงการนำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการด้านการจัดส่ง
OR ได้ร่วมพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบกับกลุ่มไอ มอเตอร์ เพื่อนำมาใช้ขนส่งถังแก๊สแอลพีจี สำหรับร้านค้าแอลพีจีในเครือ OR รวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่รองรับได้ในอนาคต นอกจากนี้ OR ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนารูปแบบการให้บริการเช่ารถไฟฟ้าสำหรับฟลีทขนส่ง โดยมีโครงการนำร่องที่ทำร่วมกับไปรษณีย์ไทย และอยู่ระหว่างการขยายผลต่อกับธุรกิจอื่นๆ  รวมไปถึงการจัดตั้ง “ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy” เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงความสามารถในการซ่อมบำรุงรถ EV เพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Cafe Amazon for Chance ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ และผู้พิการทหารผ่านศึก เป็นต้น เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ รวมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยออทิสติก-กลุ่มคนไร้บ้าน โดยนำความเข้มแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได้ โดยเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน นายบุญมา กล่าวเพิ่มเติม

เตรียมพบกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 ที่ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ กับนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงาน Electric Vehicle Asia 2022 หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยปีนี้จัดควบคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.asew-expo.com หรือโทร 02-036-0500