BDMS จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท ขึ้น XD 14 ก.ย.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “กรุงเทพดุสิตเวชการ” เคาะจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลจากผลดำเนินงานครึ่งแรกปี 65 อัตรา 0.30 บาท/หุ้น เตรียมขึ้น XD 14 ก.ย.65 จ่ายเงิน 30 ก.ย.นี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 15 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 14 ก.ย. 2565 และจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2565

หุ้น BDMS ปิดตลาดที่ราคา 29.25 บาท +1.00 บาท หรือ +3.54% มูลค่าการซื้อขาย 3,256.07 ล้านบาท