HMPRO จ่ายปันผลกลางปี 0.17 บาท XD 13 ก.ย.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์” อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลครึ่งปี 65 อัตรา 0.17 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.ย.65 จ่ายเงิน 27 ก.ย.65

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 14 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 13 ก.ย. 2565 และจ่ายเงินในวันที่ 27 ก.ย. 2565

หุ้น HMPRO ปิดตลาดที่ราคา 13.80 บาท +0.20 บาท หรือ +1.47% มูลค่าการซื้อขาย 344.72 ล้านบาท