EXIM BANK หารือธนาคารพัฒนาเอเชีย พัฒนาโครงการ Green Financing 

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK), ดรัสวันต์ ชูวงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พบปะหารือกับอาเหม็ด เอ็ม ซาอิด  รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) , อานุช เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทน ADB ประจำประเทศไทย และเจย์ รูพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทน ADB ประจำประเทศไทย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ Green Financing ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน รวมถึงการจัดทำกรอบการระดมทุนอย่างยั่งยืน สำหรับการออกพันธบัตรสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ของ EXIM BANK ในปี 2565 ณ ร้านสตีฟ คาเฟ่ แอนด์ ครุยซีน สาขาพระราม 6