SUPER เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2022

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ (กลาง ) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จอมทรัพย์ โลจายะ ( ซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กุลชลี นันทสุขเกษม ( ขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน “Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และมีกองทุนทั้งใน และต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างคึกคัก ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักลงทุนให้มีความสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น รวมถึงเป็นการชี้โอกาสให้นักลงทุนได้เห็นศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้