RATCH จ่ายปันผลกลางปี 0.80 บาท ขึ้น XD 9 ก.ย.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “ราช กรุ๊ป” เคาะจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.ย.65 จ่ายเงิน 23 ก.ย.65

บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 12 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 9 ก.ย. 2565 และจ่ายเงินวันที่ 23 ก.ย. 2565

หุ้น RATCH ปิดตลาด 26 ส.ค.2565 ที่ราคา 43.75 บาท +0.50 บาท หรือ +1.16% มูลค่าการซื้อขาย 437.61 ล้านบาท