SUSCO จ่ายปันผลกลางปี 0.12 บาท XD 8 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “ซัสโก้” เคาะจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นงวดระหว่างกาลจากผลดำเนินงานครึ่งปีแรก อัตรา 0.12 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย.นี้ จ่ายเงิน 23 ก.ย.65

บริษัท ซัสโก้ (SUSCO) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 9 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 8 ก.ย. 2565 และจ่ายเงินวันที่ 23 ก.ย. 2565

หุ้น SUSCO ปิดตลาดที่ราคา 3.76 บาท +0.06 บาท หรือ +1.62% มูลค่าการซื้อขาย 42.56 ล้านบาท