TTW จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท ขึ้น XD 6 ก.ย.

HoonSmart.com>>”ทีทีดับบลิว”(TTW) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 6 ก.ย.65 วันที่จ่ายปันผล 21 ก.ย.65

บริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.30 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 7 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 6 ก.ย. 2565 วันที่จ่ายปันผล 21 ก.ย. 2565