SEAFCO รับงาน 3 โครงการใหม่ รวมมูลค่า 208.35 ลบ.

HoonSmart.com>>”ซีฟโก้” (SEAFCO) รับงาน 3 โครงการใหม่ คือ โครงการ อาคารวีรสุแจ้งวัฒนะ, โครงการ นอร์ท โพล (เสาเข็มทดสอบ) และโครงการ เทนธ์อเวนิว รวมมูลค่า 208.35 ล้านบาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ซีฟโก้ (SEAFCO) แจ้งว่า บริษัทรับงาน 3 โครงการใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้ 1. โครงการ อาคารวีรสุแจ้งวัฒนะ, ถ.แจ้งวัฒนนะ กทม. ลักษณะงานที่รับเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bored Pile) สัญญาว่าจ้างไม่รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท ซี.อี.เอส. สถานะของโครงการ งานเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการย้ายเครื่อจักรออก

2. โครงการ นอร์ท โพล (เสาเข็มทดสอบ), ถ.พหลโยธิน กทม. ลักษณะงานที่รับเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bored Pile)สัญญาว่าจ้างรวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เบย์วอเตอร์ สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง

3. โครงการ เทนธ์อเวนิว, ซ.สุขุมวิท 10 ถ.สขุมวิท กทม. ลักษณะงานที่รับเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bored Pile) และกําแพงกันดินระบบไดอะแฟรมวอลล์ (Diaphragm Wall) สัญญาว่าจ้างรวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เทนธ์อเวนิว สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างกําลงดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ รวมค่างานก่อสร้างข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินประมาณ 208,345,000 บาท