บลจ.วรรณคว้ารางวัล “นวัตกรรมการลงทุน” เวทีสากล World Business Outlook

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้รางวัล Most Innovative Asset Management Company Thailand 2022 เป็นครั้งแรก จาก World Business Outlook Pte. Ltd. สาขา Asset Management Company นำโดย พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาบลจ. วรรณ ได้พัฒนาหาโอกาสการลงทุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อาทิ กองทุนหุ้นในอุตสาหกรรม Metaverse, Medical, Technology และกองทุนทางเลือกกองแรกของประเทศไทย ลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิต(Life Settlement) เป็นต้น