ORI จ่อขายหุ้นกู้อายุ 1-4 ปี ชูดอกเบี้ย 3.00-4.25% ต่อปี

HoonSmart.com>> “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 1-4 ปี ผลตอบแทน 3.00-4.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน คาดเสนอขาย 29 – 31 ส.ค.นี้ อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง พร้อมเปิดแผนปูทางสู่ธุรกิจใหม่ “ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม” พร้อมดัน พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เข้าตลาดหลักทรัพย์

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งนี้มีทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.00% ต่อปี รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.50% ต่อปี รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.95% ต่อปี และรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.25% ต่อปี โดยจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและขยายกิจการของบริษัทต่อไป

นายพีระพงศ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ มากถึง 19 โครงการมูลค่ารวมกว่า 28,600 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯขึ้นแท่น “เจ้าตลาด” ที่เปิดโครงการคอนโดมากที่สุดในปีนี้ ครอบครุมทุกเซ็กเมนต์ราคาและไลฟ์สไตล์ โดยปีที่แล้วเป็นปีที่เราเริ่มลองบุกตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ พัฒนาคอนโดสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่ม Pet Lover กลุ่มนักศึกษาและคนทำงานมหาวิทยาลัย หรือ Campus Condo กลุ่มนักลงทุน ซึ่งตลาดเหล่านี้ได้รับการตอบรับดีมาก ปีนี้เราจึงบุกตลาดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีแบรนด์ใหม่ที่มีบุคลิกของแบรนด์แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น So Origin และ Origin Play มาช่วยกันบุกตลาดทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชั่น

ในส่วนของแผนธุรกิจของบริษัทฯ จะมุ่งปูทางสู่ธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น เช่น ธุรกิจบริการด้านอสังหาฯ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น เพื่อต่อยอดจากธุรกิจดังเดิมของบริษัทฯ และให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตด้วยตัวเอง ทั้งนี้ทางบอร์ดของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนํา PRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการ Spin-Off ของบริษัทฯ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้มั่นใจว่า หุ้นกู้ ORI ที่จะเสนอขายภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Investment grade มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้ง ORI ยังคงความเป็นผู้นำในพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ ORI สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร , บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส , บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)