10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_July 2022.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR2.026.893.62--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA1.546.252.43--
3ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG-0.623.52----
4เคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-LVTR-A0.50-0.12----
5ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP-6.72-0.51----
6ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF-7.18-1.3117.759.08
7ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ-2.32-2.7013.519.15
8เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์KT-WEQ-4.59-4.316.293.97
9เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-WEQ RMF-1.71-4.605.653.27
10เค โกลบอล อิควิตี้K-GLOBE-4.33-4.8011.157.02

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_July2022” not found /]

Emerging Market Equity_July 2022.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM-1.04-6.96-4.84-3.05
2ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-9.10-12.075.431.04
3ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-7.56-16.30-8.86-6.61
4วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-10.47-16.644.580.16
5ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-15.80-17.49-0.19-1.04
6กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-11.64-19.16-0.091.85
7อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-14.30-21.733.07-0.10
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM-15.68-22.38-4.98-5.58
9ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-20.57-23.43-2.17--
10ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-20.55-23.44-1.54-2.21

US Equity_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART-0.385.260.93--
2ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-1.732.2317.0412.49
3ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-5.84-1.875.947.39
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBDJI(E)-7.11-5.46----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDJI(P)-7.32-5.88----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่าSCBDJI(A)-7.34-5.93----
7ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-9.36-6.3112.13--
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-9.36-6.3112.10--
9เค หุ้นยูเอส พาสซีฟK-US500X-9.15-6.43----
10ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS500-9.37-7.0010.8910.00

Europe Equity_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-3.05-1.498.886.78
2ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-3.04-1.718.236.22
3วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-5.90-3.307.63--
4ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-6.15-3.676.59--
5ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-9.53-4.024.283.01
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-6.43-4.395.634.55
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-6.68-4.705.655.02
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-6.15-5.064.16--
9ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-6.70-5.075.814.79
10เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุนK-EUSAGE-6.97-7.114.113.49

Japan Equity_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF10.2121.7513.597.04
2ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P3.533.1810.49--
3ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E3.533.1810.28--
4เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A8.872.8010.604.55
5เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D8.862.7810.684.58
6เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX2.622.638.415.08
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D3.012.199.397.86
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2253.022.169.397.86
9กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่าKFJPINDX-A2.691.907.846.49
10ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP3.191.888.757.03

[table “ChinaEquity_July2022” not found /]

Global Health Care_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A10.3010.6913.697.93
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D10.2610.6213.677.92
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D11.694.0817.409.71
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A11.694.0717.52
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)11.443.7717.7411.12
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A0.68-1.1211.157.37
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRMF-P0.68-1.12----
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF2.77-5.5011.448.68
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH2.61-5.6011.578.78
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A1.52-6.3910.62--

Property - Indirect Global_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R3.04-5.36-2.75--
2เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A3.04-5.36-2.75--
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG3.82-5.68-2.95-0.82
4ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT2.76-6.720.774.86
5ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-9.02-8.383.833.88
6ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT0.08-8.471.47--
7วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT-9.97-8.75----
8ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property FlexibleTMB-ES-APPF-5.79-11.76-6.64--
9กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-8.09-11.91----
10กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-8.09-11.913.434.40

Global Allocation_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-4.99-3.751.421.37
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-5.27-4.451.11--
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-5.27-4.451.111.15
4ไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBWIPA-3.48-4.61----
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO-6.92-4.99----
6บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติBPLUS-3.98-5.49----
7บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติBPLUS-R-3.98-5.49----
8เคแทม การันตี 90KT-G90-4.48-6.17----
9ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR-8.05-7.01-1.37-1.19
10เค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่าK-GINCOME-A(A)-7.00-7.631.51--

Commodities Precious Metals_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลด์BCAP-GOLD6.366.16----
2ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D5.815.4111.616.69
3ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N5.805.4011.696.72
4ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE6.385.4012.26--
5ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD5.715.3912.006.95
6ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD6.164.9411.957.68
7บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD5.924.3711.377.23
8บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF5.884.2611.027.03
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH5.464.0511.207.01
10กรุงศรีโกลด์KF-GOLD5.783.9910.636.65

Commodities Energy_July 2022.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL26.0953.471.242.53
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL624.1952.27-8.50-3.14
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL24.3451.40-7.15-2.55
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL28.2449.1226.4216.67
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL27.2947.0025.7016.22
6เค ออยล์K-OIL17.6536.3219.3514.29
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL17.8535.8419.0713.86
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL18.5835.5919.9012.03
9แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL17.0533.7119.0713.19
10ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL15.9933.6219.2814.51

Foreign Investment Miscellaneou_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/219.4536.5614.558.01
2ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC19.3034.7520.867.81
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D9.0024.4816.319.01
4ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP9.6221.9315.617.26
5แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI0.7718.86-0.78--
6วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI7.1912.17----
7เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI-0.537.627.23-0.68
8ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA5.355.21----
9เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI2.123.49----
10เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC8-AI1.071.89----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

1