10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D1.9020.772.88--
2ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ0.1619.743.653.48
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-3.7317.186.846.19
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-3.9816.576.285.62
5เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD-2.8011.61-1.890.66
6เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF-2.2910.2318.61--
7Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาวBIG CAP-D LTF-1.139.36-5.08-1.06
8เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTFKGLTF-C(L)-2.869.10-2.741.19
9กรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ชนิด LTFKSET50LTF-L-1.048.67-3.021.21
10เอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวMS50LTF-1.068.60-3.57--

RMF - Quity_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF1.8120.522.73--
2ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF0.1819.453.623.35
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF-4.9214.845.225.32
4เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKKP EQRMF-2.9010.673.563.99
5กรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HiDiv RMF-2.6710.220.433.08
6ธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพT-SET50RMF-0.988.80----
7บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพBSIRIRMF-3.558.77-1.340.49
8บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพIN-RMF-0.478.76-1.990.90
9หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพV-RMF-P-1.508.60----
10หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปV-RMF-A-1.508.60-1.281.88

RMF - Allocation_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-1.0418.262.112.38
2แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-3.898.232.434.21
3เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF-1.707.391.002.40
4เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-1.496.78-0.201.29
5ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF0.205.83-2.32-0.68
6ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-NMIXRMF-2.365.47-3.620.43
7ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A-3.985.470.151.94
8ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P-3.985.470.151.94
9บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพBFLRMF-2.484.74-3.83-0.78
10เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-3.204.63-1.350.99

RMF - Fixed Income_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.901.441.331.41
2พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.811.210.500.83
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.531.062.122.18
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.090.731.471.38
5วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.180.39----
6เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.160.330.440.66
7พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.130.280.200.29
8ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.060.280.370.77
9บัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพMM-RMF0.180.250.340.48
10ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.170.240.370.65

RMF - Othe_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF5.884.2611.027.03
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH5.464.0511.207.01
3วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-1.91-5.765.513.88
4วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P-1.91-5.77----
5เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-2.99-5.805.234.51
6ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-3.41-6.134.393.83
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-2.70-6.205.504.13
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-4.34-6.495.144.62
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-4.39-6.945.184.49
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-4.42-7.194.724.20

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก