10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF6.7710.593.353.39
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.531.062.122.18
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.440.781.94--
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I1.030.551.791.81
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.260.43----
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.260.431.581.85
7พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI-0.110.221.651.99
8พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X-0.130.15----
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C-0.21-0.18----
10พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPRINCIPAL iFIXEDPVD-0.26-0.19----

Short Term Bond_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X7.438.87----
2ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.901.441.331.41
3พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.811.210.500.83
4เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.300.761.15
5แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.090.731.471.38
6เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.150.65----
7วี ฟิกซ์ อินคัมWE-INCOME0.280.621.03--
8แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัสASP-DPLUS0.290.621.071.35
9เคเคพี ตราสารหนี้พลัสKKP PLUS0.220.580.941.11
10แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHSTPLUS-A0.270.560.671.07

Money Market_July 2022

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C3.593.771.931.61
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.210.52----
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.220.440.73--
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.210.440.620.82
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.210.440.690.97
6เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.210.43----
7วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.190.400.58--
8กวี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.180.39----
9ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.180.370.54--
10ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDTPP0.180.36----

Global Bond_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST10.3011.766.813.15
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX10.4811.445.982.44
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD8.154.145.69-0.60
4แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR1.490.992.47-0.91
5แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA1.390.862.41-0.94
6ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-0.51-0.77----
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์SCBGLOB-1.11-0.960.720.96
8ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-0.64-1.04----
9ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus-1.60-1.94----
10เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND-2.09-3.44----

Emerging Market Bond_July 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-3.66-4.95----
2ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)-5.66-5.64----
3เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-2.49-6.98----
4ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-7.34-9.20-1.63-0.12
5เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-9.97-13.71-4.10-2.63
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-13.78-16.76-3.52-1.15
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-11.25-18.19-5.27-2.59
8ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-16.13-19.43-6.37-2.95
9อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-19.35-25.13-8.68-4.81
10เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-18.45-25.19-7.21--

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก