DMT อบรมพนง.เพิ่มทักษะด้านรถยนต์ไฟฟ้า

ชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) (คนที่ 4 จากขวา) นำพนักงานฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานของระบบการทำงานแบตเตอรี่ ความปลอดภัย ข้อควรระวังต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าและเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยานยนต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมของบริษัท