MAKRO จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.18 บาท/หุ้น ขึ้น XD 22 ส.ค.

HoonSmart.com>>” สยามแม็คโคร”(MAKRO) จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 22 ส.ค.65 และวันที่จ่ายปันผล 6 ก.ย.65

บริษัท สยามแม็คโคร (MAKRO) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.18 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 23 ส.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 22 ส.ค. 2565 วันที่จ่ายปันผล 6 ก.ย. 2565