ทอท.วางใจบลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ปี

วิชัย บุญยู้ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมด้วยวีระ วุฒิคงศิริกูล (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบลจ.กรุงไทย ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย ฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยมีหัสวรา แสงรุจิ (ที่ 2 ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กรุงไทย และนายวิสิฏฐ์ บาลี (ที่ 1 ขวา) กรรมการกองทุนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้