AQUA ร่วมทุน THG 2.4 พันลบ.เปิด “สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” 

HoonSmart.com>>อควา คอร์เปอเรชั่น ลงนามในสัญญากับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (THR) บริษัทในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)  ลงทุนสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.เชียงใหม่” มูลค่า 2,448 ล้านบาท  รองรับได้ 120 เตียง เปิดดำเนินการ 9 ส.ค. 65 สร้างรายได้มั่นคงระยะยาว 

นายฉาย บุนนาค กรรมการบริหาร บริษัทอควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA)  เปิดเผยว่า ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนาน โดยเข้าสู่ภาวะวิกฤตและทวีความรุนแรงมากขึ้นในสองปีที่ผ่านมา จากรายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่าในปี 2562 มีผู้เสพยาเสพติดจำนวน 1.1 ล้านคน และในปี 2564 พบผู้เสพยาเสพติดถึง 2 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 100% ส่วนใหญ่มีช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี สูงถึง 50% สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในสังคมมากมาย ล้วนส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิด สังคม ตลอดจนกระทบความมั่นคงของชาติในทุกด้าน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ทั้งนี้มีเพียง 10% ที่ยินยอมและได้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง เพียงแค่หลงผิด คนเหล่านี้ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง

AQUA และ THG ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนจะร่วมผนึกกำลังผ่านธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านความร่วมมือเป็นภาคีกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (THR) ในโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 9 ส.ค. 2565 เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยในแบบสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง มอบโอกาสให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้ง อีกทั้งช่วยลดปัญหาทางสังคมและเสริมสร้างประเทศให้มีความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ THG กล่าวเพิ่มเติมว่า ยาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ซึ่งต้องบูรณาการความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และหลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการมอง “ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา มากกว่าการลงโทษอาญาทางกฎหมาย ใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการเข้าถึงการบำบัดรักษาทางการแพทย์ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ทางด้านศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THR กล่าวเสริมว่า สถานฟื้นฟูสมรรถภาพcแห่งนี้ ดำเนินการโดย THR  ร่วมกับ AQUA เพื่อเพิ่มสถานฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 120 เตียง โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน และยังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ในด้านโภชนาการด้วย

นอกจากนี้ THR มีแผนจะเปิดสถานบำบัดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพอีกหลายแห่ง ได้แก่ Horizon Rehab Center อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง พร้อมเปิดให้บริการเดือนส.ค.2565, Thonburi Treatment Center ซอยประชาอุทิศ 60/2 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง พร้อมเปิดให้บริการเดือนพ.ย.2565 และ Thonburi Pattaya Rehab อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 250 เตียง พร้อมเปิดให้บริการเดือน พ.ย.2565 เพื่อเพิ่มสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร AQUA กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ ในส่วนพื้นที่ของมันตราในการประกอบธุรกิจในระยะยาว ทำให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น  มีเงินหมุนเวียนภายในสามารถนำไปกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นแล้วว่าการร่วมมือกับทาง THR จะช่วยต่อยอดธุรกิจ Mega Trend ที่ทางบริษัทกำลังให้ความสนใจอยู่อย่าง กลุ่มธุรกิจ Healthcare ในการร่วมมือกันครั้งนี้จะส่งผลให้ทาง AQUA มีรายได้หมุนเวียนภายในบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัท มันตรา แอสเซ็ท เป็นบริษัทย่อยที่ทาง AQUA ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 99.99% ที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นั้นคิดเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้น 2,448 ล้านบาท