บลจ.ฟิลลิป กลับมาแล้ว ออกกองลงทุน 5 เมกะเทรนด์

บลจ.ฟิลลิป เปิดตัวกองทุนฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น ลงทุนใน 5 ธีมเมกะเทรนด์โลก คุยเป็นกองทุนแรกในไทยเน้นธุรกิจอีสปอร์ต-วีดีโอเกมและไซเบอร์ซิเคียวริตี้

นายติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ฟิลลิป กล่าวว่า บริษัทออกกองทุนใหม่คือ กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ และ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 5 ธีม ได้แก่ อีสปอร์ต-วีดีโอเกม ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจไบโอเทคโนโลยี

ในเบื้องต้นกองทุน PWIN ลงทุนในธุรกิจอีสปอร์ต-วีดีโอเกม 25% ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ 25% และอีก 50% กระจายลงทุนในนวัตกรรมอินเตอร์เน็ต นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจไบโอเทคโนโลยี โดย
ในช่วงแรกจะลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ 4 กองทุน ได้แก่ ARK Innovation ETF (ARKK), ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR), First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) และ ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

จากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง พบว่า กองทุนจะให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 13% และผลตอบแทนย้อนหลัง 2 ปีอยู่ที่ 83.3%

อย่างไรก็ตาม นายติยะชัย กล่าวว่า สัดส่วนการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนยังอาจพิจารณาลงทุนในบริษัทโดยตรงในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

“การลงทุนธุรกิจอีสปอร์ต-วีดีโอเกม และไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ทำให้กองทุน PWIN มีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กองทุน PWIN ยังมีนโยบายการลงทุนโดยลงทุนทั้ง Value Chain ของธีมการลงทุน คือลงทุนทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวอีกด้วย” นายติยะชัย กล่าว

นายติยะชัย กล่าวอีกว่า การคัดเลือก 5 ธีมการลงทุนนี้ มาจากการใช้ Big Data ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกมาวิเคราะห์ ทำให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโลก (เมกะเทรนด์) อย่างชัดเจน ทำให้คัดเลือกเมกะเทรนด์ที่กำลังเติบโตทั่วโลก และแตกต่างจากธีมการลงทุนที่เคยมีมาก่อน

ธุรกิจอีสปอร์ต-วีดีโอเกม กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นกระแสไปทั่วโลก ทั้งจำนวนผู้เล่นเกมที่มีหลายพันล้านคน และการเติบโตทางรายได้ของบริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ

ในปี 2560 มีจำนวนประชากรผู้เล่นเกมออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 2 พันล้านคน และกว่า 46% มีการใช้จ่ายเงินในเกม อีกทั้งปัจจุบัน เกมออนไลน์ยังถูกพัฒนาเป็นการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตซึ่งกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก บางรายการมีเงินรางวัลสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ย่อมทำให้จำนวนผู้เล่นเกมมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะทำรายได้มหาศาลให้กับบริษัทผู้ผลิตเกม

ธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ที่เติบโตตามมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ต้องทุ่มงบประมาณในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกปี

“ในแต่ละปี มูลค่าความเสียหายจากภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะในปี 2558 สูงถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมีการวิเคราะห์ว่าในปี 2564 มูลค่าความเสียหายอาจสูงถึง 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ย่อมจะส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้มีโอกาสเติบโตมากขึ้นด้วย” นายติยะชัย กล่าว

กองทุน PWIN ได้เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. ถึง 5 ต.ค. 2561 ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท

ทั้งนี้กองทุน PWIN เป็นกองทุนแรกนับจากปี 2556 ที่ บลจ.ฟิลลิป จัดตั้งกองทุนใหม่ โดยในปัจจุบันมีกองทุนรวมภายใต้การบริหาร 6 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 1,500 ล้านบาท โดยมีกองทุนเดียวที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ คือ กองทุนฟิลลิปทองคำ (PGOLD) ขณะที่กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน (PEQ) เป็นกองทุนสุดท้าย จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556