ตลท.รับ 2 DR ใหม่อิงหุ้นจีน “บีวายดี-เสี่ยวหมี่”เทรด 22 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR “BYDCOM80” และ “XIAOMI80” อ้างอิงหุ้นจีนยักษ์ใหญ่ระดับโลก หุ้นนวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มซื้อขาย 22 ก.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR ที่อ้างอิงบริษัท บีวายดี จำกัด และ DR ที่อ้างอิงบริษัท เสียวหมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 22 ก.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BYDCOM80” และ “XIAOMI80” ตามลำดับ

บริษัท บีวายดี จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ระดับโลกที่มียอดขายเติบโตสูงทั้งในตลาดจีนและตลาดต่างประเทศ ส่วนบริษัท เสียวหมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไลฟ์สไตล์ ทั้งสองบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ DR “BYDCOM80” และ “XIAOMI80” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยกระบวนการ Direct Listing ไม่มีการจองซื้อ DR ก่อนจดทะเบียนซื้อขาย โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนไทยสามารถกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้โดยสะดวกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DR ได้ต่อเนื่องตลอดวันไม่มีหยุดพักกลางวัน ด้วยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีค่าธรรมเนียมเท่ากับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด DR “BYDCOM80” และ “XIAOMI80” จากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิได้ที่ www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.krungthai.com โทร 02 111 1111 หรือศึกษาข้อมูล DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com