ทิสโก้ โอนธุรกิจบัตรเครดิต เรียบร้อย

ออล-เวย์ส บริษัทย่อย TISCO โอนขายธุรกิจบัตรเครดิต ให้ ซิตี้ แบงก์ N.A.กรุงเทพ เรียบร้อยแล้ว

นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสียง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ( TISCO ) รายงานตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด บริษัทย่อยของ TISCO ผู้ให้บริการบัตรเครดิต สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย ) ได้ทําการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิต ให้แก่ ธนาคารซิตี้ แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 โดยลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เพื่อใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ออล-เวย์ส ได้ลงนามในสัญญาการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา